Stretnutia

Modlitba v skupinke

Do Modlitieb matiek sú pozvané všetky ženy, ktoré cítia túžbu modliť sa za deti, teda nielen fyzické, ale aj duchovné matky.

Skupinky MM sú malé, modlia sa spolu dve, maximálne osem matiek.
Stretávame sa raz do týždňa – vždy v ten istý deň a hodinu.

Pri modlitbách sedíme alebo kľačíme v oblúku pred stolíkom tak, aby každá mama videla na kríž v strede stolíka. Pred krížom je košík,
do ktorého na záver stretnutia vkladáme papierové krúžky s krstnými menami našich detí. Vpravo od kríža je Sväté písmo a vľavo je sviečka.

Na každom stretnutí sa vždy modlíme z knižočky MM deväť základných modlitieb.
Na stretnutí máme iba jednu knižočku MM, ktorú si po jednotlivých modlitbách podávame. Začíname prežehnaním sa a modlitbou k Duchu Svätému. Všetky ďalšie modlitby a slová hovoríme Pánu Ježišovi, nie mamičkám v skupinke.
Všetkých deväť modlitieb je prípravou na osobné a veľmi intímne stretnutie matkinho srdca s Ježišovým Srdcom pri odovzdávaní detí do košíka.
Keď jedna matka odovzdáva svoje deti napísané na krúžkoch do košíka, ktorý predstavuje Ježišove ruky, ostatné ju v tichu podporujú modlitbou.
Na MM sa ani jedna mama nemodlí sama. Skrze tieto modlitby matky zažívajú hlboký pokoj a požehnanie, lebo sa osobne stretávajú s Ježišom
a cítia podporu ostatných matiek.

Niektoré modlitby z knižočky MM

Modlitba za jednotu s ostatnými skupinkami matiek

Drahý Pane, zjednocujeme sa v modlitbách
so všetkými modlitebnými skupinkami matiek na celom svete.
Pane, svoje prosby prednášame s plnou vážnosťou.
Príliš veľa času sme premrhali tým,
že sme sa dali opantať starosťami
a že sme chceli veci samy naprávať,
ba dokonca tým, že sme čakali so založenými rukami.
No teraz, Pane, sa pripájame
ku všetkým svojim sestrám v tvojej rodine,
chválime ťa a ďakujeme ti za novú nádej,
ktorú nám dávaš, keď ti prinášame svoje deti.

Posledná modlitba v knižočke

Drahý Pane,

neraz sa pozastavujem nad Tvojimi cestami a nedokážem Ti plne dôverovať, lebo si myslím, že len vtedy je všetko tak, ako má byť, keď sa veci dejú podľa mojich predstáv. Teraz to ľutujem, Pane, a prosím Ťa, aby si mi pripomenul, keď mi znova napadne táto myšlienka, že Ty moje deti miluješ oveľa viac ako ja.

Modlitba vďakyvzdania za materstvo

Ďakujeme Ti, drahý Pane, za dar materstva,
za toto požehnané a dôstojné povolanie.
Pane, často nám uniká, ako veľmi nám dôveruješ,
až natoľko, že nám zveruješ do opatery svoje vzácne deti.
Prosíme Ťa, pomáhaj nám,
aby sme vždy vedeli doceniť poslanie matky.

Podrobnejšie o modlitbe z knižočky si môžete pozrieť na tomto videu.

Piesne, ktoré naspievali mamy z MM, otcovia z MO a ich deti, si môžete vypočuť tu.  

Trojdnie MM

Modlitebné trojdnie sa koná každý štvrťrok. Presný dátum určuje zakladateľka komunity Útecha. V modlitbách sa duchovne spájajú ľudia
z celého sveta.

Modlíme sa na rovnaké úmysly:
Piatok – odprosujeme za svoje hriechy.
Sobota – prosíme o obrátenie tých, ktorí ublížili nám a našim deťom.
Nedeľa – ďakujeme Pánovi a chválime ho za všetko, čo spravil v našich životoch.

 Podrobnejšie o modlitebnom trojdní nájdete tu 

Veľké stretnutie MM

Veľké stretnutia MM bývajú raz do roka. Stretnú sa na nich mamy z celého Slovenska, ktoré sa modlia v MM. Je to požehnaný čas jedného jarného víkendu od piatka večera do nedele obeda.

Piesne, ktoré naspievali mamy z MM, otcovia z MO a ich deti, si môžete vypočuť tu.