História

O začiatkoch MM

IMG_6328

V roku 1995 napísala skupina kresťanov v Anglicku brožúrku
s názvom: „Čo to robíme našim deťom?“ Bola plná štatistík o tom, ako trpia deti v Anglicku, ale aj inde vo svete. Autori brožúrky nechceli, aby ich deti a vnúčatá vyrastali v krajine plnej neprávostí. Brožúrku dali všetkým členom parlamentu v Snemovni lordov a pre niektorých to bolo naozaj ťažké čítanie. Naša zakladateľka Veronica vnímala, že to nestačí. Že treba robiť niečo viac.

V tom istom roku na katolíckej charizmatickej konferencii
vo Walsinghame Sandra počula v noci hlas: „Modli sa za svoje deti.“ Pre Veronicu to bolo znamenie, na ktoré čakala. To „viac“ mala byť modlitba. Dohodli sa, že sa budú jeden mesiac modliť každý deň desiatok radostného ruženca: „ktorého si, Panna,
v Betleheme porodila“, aby spoznali Božiu vôľu.  Počas toho mesiaca dostala Veronica od Pána Ježiša usmernenia pre Modlitby matiek.

Za necelé dva roky sa Modlitby matiek bez akejkoľvek reklamy rozšírili do mnohých krajín sveta. Pán Ježíš sám posielal nové
a nové matky a vytváral nové skupinky. Nikoho nepozývali, nič neorganizovali. Išli len tam, kam ich pozvali.

Vznik komunity Útecha

Komunita Útecha bola utvorená Božou rukou.

Veriaci manželia mám, ktoré sa už modlili v MM sa pýtali, aká je ich úloha v MM. Ženy odchádzali modliť sa aj za ich deti. Preto sa v komunite sv. Jozefa  spolu modlili a prosili o svetlo. Tak vznikla Denná modlitba otcov a po nej prvá skupina Modlitieb otcov, ktorú založil Veronicin brat Maurice, manžel Sandry a otec ôsmich detí. 

Dom v ktorom bývala zakladateľka MM v čase vzniku našej komunity sa volal „Solace“– Útecha. (Domy v tej časti Anglicka nemajú čísla, ale mená.) 

Stretli sa tu mamy zo skupiniek MM a spolu so svojimi manželmi sa modlili, aby spoznali Božiu vôľu pre MM. 

Pri tejto modlitbe, dostali toto slovo z knihy Božie volanie:

 „Také svetlo, taká radosť žiari z tohto domu, že zapôsobí na všetkých, ktorí sem prídu. Necítite, že im budete musieť pomôcť práve tým, že im preukážete lásku, privítate ich, a tým, že im pomôžete? Láska je Boh, dajte im lásku a dáte im Boha. A potom ho nechajte robiť jeho prácu. Milujte všetkých, dokonca aj žobrákov. Neposielajte nikoho preč bez slova útechy, bez prejavu starostlivosti. Možno sem pošlem niekoho, kto bude mať zúfalé srdce. Pomyslite si, že by ste ma sklamali, okrem situácie, keby ste nemali na výber. Povedali ste, že je to môj dom. Použijem ho, pamätajte si to. Nebude v ňom žiadnych tmavých, chladných dní, ale láska v srdciach všetkých mojich detí. Deti moje, cítite tú radosť z toho, že ma poznáte, milujete a ste so mnou?“

Po modlitbe vedeli, že ich Pán volá, aby utvorili komunitu Útecha. 

Komunity Útecha má tri hnutia: Modlitby matiek, Modlitby otcov a Deti viery.

Spiritualita MM

Spiritualita hnutia MM je úplné odovzdanie sa do Božích rúk v dôvere, že náš Pán má moc zmeniť chod vecí. Sme pozvané nasledovať život Ježišovej Matky Márie. 

Pri modlitbách odovzdávame seba, manžela, svoje deti, krstné, birmovné a duchovné deti do Ježišových rúk. Odovzdávame len svojich najbližších, za ktorých sme zodpovedné.

Základné zásady

Neradíme si. S úctou vypočujeme mamu, ktorá má problémy, a všetko vložíme do modlitby bez toho, aby sme sa k tomu vyjadrovali. Nech Pán sám je svetlom na ceste pre mamičku, ktorá potrebuje jeho pomoc.

Neohovárame. Učíme sa úcte voči blížnym aj tým, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí.

Nevynášame. Dôverné veci, o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde. Je to vyjadrením úcty voči sebe navzájom. Často ide o bolestné a osobné záležitosti.

ANGEL
Modlitby matiek sú ako rybárska sieť, ktorá zachraňuje aj tých, ktorí sa zdajú beznádejne stratení.