Vitajte

„Obraz o Božom prisľúbení, že cez Modlitby matiek
Pán vyleje Ducha Svätého vodopádom  na celú zem.“

Vitajte na oficiálnej stránke hnutia Modlitby matiek

Milá mama,
Modlitby matiek sú Božím darom
pre nás mamy, aby sme sa mohli
opäť radovať z nášho materstva.

V malých skupinkách,
duchovne spojené
s matkami celého sveta,
s dôverou odovzdávame
svoje deti do rúk Pána Ježiša.

A ďakujeme mu za novú nádej,
ktorú nám dáva.

Hovorí Veronica

     Drahé priateľky,
som veľmi rada, že vám môžem povedať niečo o Modlitbách matiek. Istý čas sme spolu s mojou švagrinou Sandrou cítili potrebu modliť sa odovzdanejšie za svoje deti.
Boli sme povolané vytvoriť skupinku, ktorá by sa modlila špeciálne za deti, a pozvať aj iné matky, aby sa k nám pripojili. …

     Dostali sme úžasné odpovede a dnes vieme, že skupinky MM sú „Pánove“. Bolo to veľmi požehnané!
Mnohé matky mali podobné predstavy a pripojili sa k nám na rozličných miestach sveta.

     Na začiatku, keď som sa modlila, aby nás Pán viedol, otvorila som Bibliu náhodne v časti Jeremiáš 31, 16.
Aké nádherné potvrdenie – ak by som prehľadala celú Bibliu, nenašla by som lepší verš:

„Prestaňte plakať a utrite si slzy, 
všetko, čo ste urobili pre svoje deti,
bude odmenené. 
Vrátia sa z nepriateľovej krajiny.
Je tu nádej pre budúcnosť.
Vaše deti sa vrátia domov. 
Ja Pán som tak povedal.“
(Porovnaj Jer 31, 16 – 17.)

… Je naozaj nevyhnutné zjednotiť sa v modlitbe za naše deti. Neobávajte sa, ak nemáte viac matiek.

Na začiatok úplne stačia dve matky, ktoré si dôverujú. 

Boh vás žehnaj.

S láskou k Ježišovi
Veronica Williams, 
zakladateľka hnutia MM z komunity Útecha v Anglicku Zakladateľka Hnutia MM Veronica Williams v Star House