Kontakt

Kontakt

 Národná koordinátorka  MM
     mama Jana Pajanová

 Duchovný otec MM pre SR   
     Mons. Marián Dragúň, ThLic.

Poštová adresa
Modlitby matiek
O. Box 137
850 00 Bratislava 5
Mobil: 0915/195 582
číslo účtu hnutia MM vo VÚB: SK14 0200 0000 0013 3612 7456

info@modlitbymatiek.sk 
www.modlitbymatiek.sk

Zodpovedné koordinátorky pre celé Slovensko:

bratislava@modlitbymatiek.sk
banskabystrica@modlitbymatiek.sk
nitra@modlitbymatiek.sk
zilina@modlitbymatiek.sk
spis@modlitbymatiek.sk
roznava@modlitbymatiek.sk
kosice@modlitbymatiek.sk
trnava@modlitbymatiek.sk

Modlitby otcov
info@modlitbyotcov.sk
www.modlitbyotcov.sk 

Deti viery 
detiviery@gmail.com

MSM – Medzinárodné spoločenstvo modlitebníčok
modlitebnickyMM@gmail.com