Ak máte záujem pripojiť sa k modlitbám matiek celého sveta a utvoriť si skupinku alebo máte nejakú otázku, môžete nás kontaktovať na adrese:

Modlitby matiek

centrum v Bratislave

Modlitby matiek
P. O. Box 137
850 00 Bratislava 5

Mobil: 0915/195 582

číslo účtu hnutia MM vo VÚB: SK14 0200 0000 0013 3612 7456

info@modlitbymatiek.sk

www.modlitbymatiek.sk  

Národná koordinátorka pre SR

mama Jana Pajanová

Duchovný otec MM pre SR

         Mons. Marián Dragúň, ThLic.

 

V Anglicku:

Mothers Prayers of the Solace Community
P. O. Box 416
Sevenoaks, Kent TN14 6WE

office@mothersprayers.org

Modlitby otcov

Ivan Melo 

Petr Maxa


info@modlitbyotcov.sk

www.modlitbyotcov.sk 

Deti viery

Ľubka Piknová

Lenka Šníderová

detiviery@gmail.com

O bližšie informácie môžete požiadať TU