Modlíme sa na rovnaké úmysly.
Piatok - odprosujeme za svoje hriechy.
Sobota - odprosujeme za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom. Prosíme o ich obrátenie.
Nedeľa - Ďakujeme a chválime Pána za všetko čo spravil v našich životoch.

Modlitebné trojdnie v kostole môžu organizovať mamy:

O bližšie informácie môžete požiadať TU