Čítania na júnové trojdnie 25. až 27. júna 2021

Pridané dňa 26.01.2021 17:58:21

piatok: Hebr 12, 4 – 7.11;

„V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom: "Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá. Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna." Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? ...

Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.“

 

sobota: Ez 18, 19 – 22;

„Pýtate sa: Prečo syn neniesol zločin svojho otca? Syn konal podľa spravodlivosti a práva, zachovával všetky moje príkazy a konal podľa nich, určite bude žiť. Ten zomrie, kto zhreší. Syn neponesie vinu otca a otec neponesie vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého bude na ňom a bezbožnosť bezbožného bude na ňom. Ak sa však hriešnik odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy a bude konať podľa práva a spravodlivosti, bude žiť, nezomrie. Na jeho hriechy, ktoré popáchal, si nespomeniem, pre spravodlivosť, ktorú konal, bude žiť.“

 

nedeľa: Ž 145, 5 – 9;

„Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby a rozprávajú o tvojich zázrakoch.

Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných a rozprávajú o tvojej veľkosti.

Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý.

Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.“


Kontaktný formulár

Pridané dňa 09.03.2017 09:45:01

Drahé mamy,

   aby sme vám uľahčili prácu, pribudol na našej stránke nový kontaktný formulár. Stačí, keď na spodku našej stránky kliknete na text „O bližšie informácie môžete požiadať TU“ a následne sa vám zobrazí formulár, v ktorom vyplníte svoju mejlovú adresu, predmet vašej správy a samotnú správu. Následne kliknete na tlačidlo „Odoslať“, čím sa vaša správa automaticky odošle na náš mejl. My vám odpovieme na vami zadanú mejlovú adresu hneď, ako to bude možné.

 


O bližšie informácie môžete požiadať TU